Điều kiện và điều khoản giao dịch

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

(i) Mua Sản Phẩm bán trên Website.

(ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên Website.

1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này bao gồm:

(i) Mọi cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch thông qua myphamthailan.com.vn

(ii) Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

2. Xác lập và hủy hợp đồng Thương mại điện tử:

2.1. Xác lập hợp đồng Thương mại điện tử

Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Website trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của myphamthailan.com.vn tới Khách Hàng.

Các bước hình thành Hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách Hàng đặt hàng trên Website sẽ hình thành một đơn đặt hàng (“Đơn Đặt Hàng”). Ngay sau đó, Công ty sẽ gửi thông báo đặt hàng (về mã đơn hàng, thông tin người nhận) cho Khách Hàng (i) trực tiếp qua Website hoặc email đăng ký hoặc liên hệ theo số điện thoại khách để lại.

Bước 2: Công ty sẽ thực hiện gọi xác nhận Đơn Đặt Hàng

Thông qua số điện thoại khách đặt hàng trong đơn hàng

(*) Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, SHOP có quyền không xác nhận Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:

(i) SHOP / nhà cung cấp không thể đáp ứng các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc do nhà cung cấp.

(ii) SHOP nghi ngờ có sự đầu cơ kiếm lợi từ Khách Hàng (khái niệm đầu cơ được quy định tại mục (i) khoản 2.2.2 dưới đây).

SHOP sẽ cập nhật thông tin trạng thái đơn hàng không được xác nhận trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website

2.2. Hủy Đơn đặt hàng/Hủy Hợp Đồng.

Khách Hàng có quyền hủy Đơn Đặt Hàng, hủy Hợp Đồng khi Công ty gọi xác nhận đơn đặt hàng

3. Giá cả, hóa đơn GTGT và thanh toán

3.1. Giá của Sản Phẩm có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển